26 دی 1397 توسط کلینیک حکیم 0 دیدگاه

ساخت کفش دیابتی

ساخت کفش دیابتی: توصیه می شود که اندازگیری کفش مناسب برای بیمارانی که احساس خود را از دست داده اند، توسط یک متخصص ارتوپد فنی انجام شود.