ساخت کفی کفش

کفی کفش قسمت داخلی کفش است که کف پا را حمایت می کند. به کفی کفش تخت خواب پا نیز گفته می شود.

بیشتر بخوانید

ارتوپدی فنی چیست؟

ارتوپدی فنی رشته ای در پزشکی  است که مربوط به طراحی و ساخت دستگاه های مصنوعی به نام ارتز است.

بیشتر بخوانید