ارتز یا بریس چیست، انواع ارتز و نحوه ساخت

ارتز ( اورتوز ) یا بریس دستگاه یا وسیله ای ارتوپدی برای حمایت بدن، به ویژه تنه و اندام تحتانی است که حمایت از

بیشتر بخوانید

ارتوپدی فنی چیست؟

ارتوپدی فنی رشته ای در پزشکی  است که مربوط به طراحی و ساخت دستگاه های مصنوعی به نام ارتز است.

بیشتر بخوانید