سوالات متداولی که آمپوته های جدید راجع به پروتز می پرسند

سوالات متداولی که آمپوته های جدید راجع به پروتز می پرسند شما در مسیر درمان خود به...

آمپوتاسیون یا قطع عضو چیست؟

آمپوتاسیون یا قطع عضو چیست؟ حذف بخش یا تمام قسمتی از بدن که توسط پوست محصور شده...

بعد از آمپوتاسیون، چه تغییراتی در زندگی با پروتز اندام تحتانی ایجاد می شود؟

بعد از آمپوتاسیون، چه تغییراتی در زندگی با پروتز اندام تحتانی ایجاد می شود؟ پس از...

پروتزهای جزئی پا و پروتزهای انگشت پا

پروتزهای جزئی پا و پروتزهای انگشت پا قطع  انگشت پا (حتی شست پا) معمولا بر توانایی...

پروتز آرنج

پروتز آرنج فرد دارای قطع عضو (آمپوته) دست از سمت بالاتر از آرنج باید از طریق...

ارتز جمجمه برای نوزادان

ارتز جمجمه برای نوزادان با استفاده از ارتز جمجمه به طور منظم، شکل جمجمه نوزادان را...

بریس زانو

بریس زانو افراد فعال باید از مفاصل خود محافظت کنند تا بتوانند فعال و بدون آسیب...

دستگاه های پروتز مخصوص قطع عضو اندام فوقانی

دستگاه های پروتز مخصوص قطع عضو اندام فوقانی    اگر دست یا بازوی شما...

پروتز پا و مچ پا

پروتز پا و مچ پا وجود یک پروتز پا از مچ برای هر پروتز اندام تحتانی مورد نیاز است....

مراحل آرتوز زانو و درمان

مراحل آرتوز زانو و درمان آرتروز یا استئوآرتریت (OA) به پنج مرحله تقسیم می شود....

گردنبند طبی چیست، مزایا و انواع

گردنبند طبی چیست، مزایا و انواعگردنبند طبی معمولا توسط بیمارانی که مداخلات جراحی...

بریس کمر، اهداف، انواع و مزایای آن

بریس کمر، اهداف، انواع و مزایای آنبریس برای پایین کمر می تواند عنصری موثر از یک...