کلینیک ارتوپدی فنی و پاپزشکی حکیم

درباره کلینیک حکیم

سیدمحمد موسوی ندوشن دارای مدرک کارشناسی ارتز و پروتز از دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد، وی مدرک کارشناسی ارشد ارتز و پروتز خود را از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دریافت نمود (کد نظام پزشکی : الف-پ 450).

همچنین دارای 5 ثبت اختراع در زمینه ارتز و پروتز می باشد.

 

کلینیک حکیم دارای دو بخش اصلی خدمات به صورت زیر می باشد :
بخش پروتز: این بخش شامل خدمات مربوط به اندام های مصنوعی و از دست رفته بدن می باشد. از قبیل: دست مصنوعی، پای مصنوعی، بینی مصنوعی، چشم مصنوعی، گوش مصنوعی و سایر اندام ها مصنوعی می باشد.

بخش ارتز: این بخش شامل خدماتی در جهت ارائه محصولات کمک کننده به حفظ بدن و اندام های بدن در جهت صحیح و درست می باشد که به بخش های ارتز فوقانی، ارتز تحتانی، ارتز ستون فقرات و ارتز جمجمه تقسیم می شود.

 
کلینیک حکیم
تماس
واتس‌اپ
اینستاگرام